Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού απευθείας:
Τηλέφωνο +49 (0)731 4097-167
E-mail career@uzin-utz.com

 Ανοίξτε το website Καριέρα 
 
 

previous pages (0)

 
 
 

Career

Our English career website is under construction. Should you be interested in jobs with the Uzin Utz AG, please do not hesitate to contact our Human Resources Department directly or continue on our German site.